Ένας μοντέρνος επαγγελματικός πολυχώρος συνδιασκέψεων στην καρδιά της Θεσσαλονίκης που εντυπωσιάζει!!

Όλες οι ξύλινες κατασκευές (έπιπλα, γραφεία, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, πόρτες εισόδου) έχουν γίνει σε ειδική παραγγελία σύμφωνα με τις διαστάσεις του χώρου!